Loại 12mm

 • Giá Bán Call
 • Kích Thước 1285 x 188 x 12 mmm
 • Tiêu Chuẩn AC5
 • Bảo Hành 10 năm
 • Giá Bán Call
 • Kích Thước 1285 x 188 x 12 mmm
 • Tiêu Chuẩn AC5
 • Bảo Hành 10 năm
 • Giá Bán Call
 • Kích Thước 1285 x 188 x 12 mmm
 • Tiêu Chuẩn AC5
 • Bảo Hành 10 năm